Kategórie

AUTOPRÍSLUŠENSTVO

ZĽAVA NA NÁKUP

Objednávka tovaru: Pri správne vytvorenej objednávke Vám vždy na Váš email musí prísť rekapitulácia objednaného tovaru s číslom objednávky.

 Dodacia lehota:

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kurierom UPS. Tovar Vám bude odoslaný obvykle do jedného pracovného dňa cez Slovenskú poštu, pri  objednávke došlej do 13hod. cez kuriérnu službu UPS zásielku odošleme ešte v ten istý deň a doručenie je na druhý pracovný deň. Platba je na dobierku.

Pokiaľ požadovaný tovar nie je k dispozícií, alebo sa počas tejto doby vyskytnú nepredvídané problémy, budeme Vás informovať na kontaktnú adresu resp. telefónne číslo uvedené pri objednávke, alebo formou emailu.

Pri zaslaní tovaru do Českej republiky je poštovné s dobierkou 10eur. 

Registrácia je bezplatná a k ničomu Vás neviaže.

Prepravné, balné a platobné podmienky:

Tovar zašleme na dobierku cez Slovenskú poštu, riadne zabalený a poistený, platíte až pri preberaní balíka na dobierku. K cene tovaru pripočítame prepravné. Cez Slovenskú poštu je účtovaná dobierka s poisteným balíkom 3EUR. Za tovar doručovaný kuriérom (expresnou službou kuriér UPS) zaplatíte prepravné  4EUR. Doručená faktúra slúži, ako záručný list a dodací list. Pri objednávke nad 60€ poštovné zaplatíme za Vás.

Zrušenie nákupu:

Ak Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte právo nám ho podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z. vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ pre konkrétny výrobok nebude táto lehota zo strany predávajúceho jednostranne predĺžená.

Výrobok nám zašlite poštou, ako doporučenú zásielku na adresu: Slavomír Šiška, Žitná 1483, Bánovce nad Bebravou,957 04. Zásielky vrátené formou dobierky neakceptujeme.Do zásielky je potrebné napísať, že žiadate o vrátenie sumy za vrátený tovar s číslom Vášho účtu.

Dbajte, prosím, na to, aby ste výrobok vrátili nepoškodený, v pôvodnom množstve a v originálnom obale. Zároveň Vás prosíme, aby ste k tovaru priložili faktúru, alebo jej kópiu, prípadne aspoň uviedli jej číslo, Vaše meno a adresu. Boli by sme radi, keby ste nám napísali, z akého dôvodu Vám výrobok nevyhovuje (nie je to, ale podmienkou pre vrátenie peňazí).

V prípade, že dodržíte všetky uvedené podmienky, peniaze za výrobok Vám pošleme poštovou poukážkou, prípadne bankovým prevodom, pokiaľ ho vo vrátenej zásielke uvediete. Do zásielky je potrebné napísať, že žiadate o vrátenie sumy za tovar. 

Faktúra

slúži zároveň ako dodací a záručný list. Pri objednávke z webu eshopBN.sk Vám do emailu príde objednávka, nie faktúra, faktúra je Vám vždy pribalená spolu s tovarom v zásielke. Neodstraňujte ochranné plomby z produktov, slúžia na identifikáciu. 
V cene tovaru je zarátaný recyklačný poplatok. EORI:43857710

Rôzne prevedenia a farebné vyhotovenia LED žiaroviek, výbojok, xenonových sád a LED stroboskopov, predátorov, majákov, sirén a ostatného tovaru z našej ponuky je možné inštalovať iba v súlade s platnými právnymi predpismi v krajine, výrobca ani predajca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neodborným zapojením, alebo inštalovaním v rozpore so zákonmi v SR (EU).
Tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy Slavomír Šiška IČO:43857710. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úroky z omeškania v prípade nesplnenia peňažného záväzku, alebo jeho časti vo výške 0,5% dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ďakujeme. Tím eshopBN.sk

Upozornenie:

Nie je možné odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Nevyzdvihnutá zásielka:

Pokial si od nás objednáte tovar a Vy odmietnete tovar prebrať na pošte, alebo u kuriérnej služby spôsobujete nám škodu za poštovné, kuriérne služby.

Cena za odoslanie poisteného balíka na dobierku cez Slovenskú poštu je od ca. 4,50€  (záleží na váhe a velkosti zásielky) papierová krabica ca. od 0,40€ (záleží na váhe a velkosti zásielky), záslanie Vami nevyzdvihnutého balíka z Vašej pošty stojí dalších 2,10€ za vrátenie zásielky späť na našu adresu. Cena spolu je min. 7,10€, ktorú od Vás budeme žiadať preplatenie poštovných nákladov (v sume nieje započítaná práca za administratívne práce a baliace práce).

Pokial  si z nejakého dôvodu objednaný tovar  už neželáte, prosím dajte nám čím skôr do mailu vedieť, že objednávku chcete stornovať, pokial nieje ešte odoslaný, nakolko nám pošta už za odoslanú zásielku zaplatenú čiastku za poštovné nevráti. 

 Reklamácie:

Vyššie  uvedený postup platí aj v prípade, že reklamujete chybný, alebo poškodený tovar. V tomto prípade je však nevyhnutné uviesť druh poškodenia a dôvod reklamácie do zásielky.

Pokial sa stane, že set sa skladá z viacerých častí, stačí pokial nám na reklamáciu zašlete iba vadný kus, je zbytočné demontovať  a nám zasielať fungujúci tovar.  Reklamácie, alebo vrátený tovar zasielajte vždy na adesu z faktúry, ktorú ste obdržali v zásielke.

Doručovacia adresa: Slavomír Šiška, Žitná 1483, Bánovce nad Bebravou 95704.

EshopBN.sk zodpovedá v rámci zodpovednosti za chyby predanej veci. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby nemôže uplatňovať ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený kupujúcim. K účinnému uplatneniu práva zo zodpovednosti za chyby je nutné, aby kupujúci v záručnej dobe písomne oznámil chyby, ktoré tovar má resp. uviedol, ako sa chyby prejavujú a uplatnil právo, ktoré požaduje, v súlade s Občianskym zákonníkom (napr. na opravu veci, výmenu veci). 

 Ak ide o chybu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať ako bezchybný, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru. EshopBN nezodpovedá za chyby tovaru, na ktorý bola poskytnutá zľava a kupujúci bol pri predaji na chybu upozornený.

 Škody vzniknuté počas dopravy:

EshopBN.sk zodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy k Vám.

Záruka:

Na nami zasielaný tovar poskytujeme 2-ročnú záruku na výrobné chyby. V tomto prípade slúži faktúra zároveň, ako doklad o záručnej lehote. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy kupujúci prevzal tovar od kuriéra.

Pokial ste od nás dostali informačný mail "VAŠA OBJEDNÁVKA BOLA ODOSLANÁ" a nebola doručená v termíne do ca. 3-4 dní, napíšte, alebo zavolajte nám, dáme Vám číslo podacieho lístka, aby ste si následne podla neho mohli balík na pošte dohladať.

Žiadny balík sa nám za celú dobu našej činnosti nestratil, čas od času sa však stane, že Vám z pošty zabudnú dať oznámenie o obdržaní balíka.

Súhlasením s obchodnými podmienkami eshopBN.sk, pri registrácii, alebo objednávke súhlasíte aj o zasielaním emailov o novinkách, zmenách, dovolenkách, na email.  Pokial si neželáte dostavát informačné emaili, odpíšte na email eshopbn@eshopbn.sk slovo NIE.

Reklamačný poriadok

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

b. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Slavomír Šiška, Žitná 1483/2, Bánovce nad Bebravou, 95704,  IČO43857710, zapísaná v obchodnom registri vedenom v Bánovciach nad Bebravou, vložka číslo 310-6415

c. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

2. Záručné podmienky

a. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácii s tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.

c. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.

d. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie

a. Reklamácia sa uplatňuje zaslaním tovaru na sídlo predajcu.

b. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

c. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

d. Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

e. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní od doručenia zásielky. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru za nový, ale ten istý druh

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

f. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

g. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame vám zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

h. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

i. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

j. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

k. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom.

Ochrana osobných údajov

  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. 
  3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. 

a)     Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. rávo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami, 

b)    právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail., 

c)     právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne, 

d)    právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, 

e)     právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, 

f)     právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona, 

g)     právo na prenosnosť osobných údajov,

h)    právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

       4. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného                         vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr,                           vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

       5. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha,             IČO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599, najNákup.sk so službou Obchod odporúčaný zákazníkmi,                   spoločnosť MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom                   hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

        6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo                  vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš                          oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
        7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom                    prehliadači.

        8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

        9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
      10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte                používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

4. Záverečné ustanovenia

a. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo doporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.

b. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.1.2012. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

V prípade, že si želáte tovar reklamovať, kontaktujte nás.

Záruka

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnýmmi podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Neodstraňujte ochranné plomby z produktov, slúžia na identifikáciu.

V cene tovaru je zarátaný recyklačný poplatok.

Rôzne farebné prevedenia a vyhotovenia LED žiaroviek, výbojok, xenónových sád a ostatného tovaru je možné inštalovať iba v súlade s platnými právnymi predpismi v krajine, výrobca ani predajca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neodborným zapojením, alebo inštalovaním v rozpore so zákonmi v SR (EU).

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy Slavomír Šiška IČO:43857710. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úroky z omeškania v prípade nesplnenia peňažného záväzku, alebo jeho časti vo výške 0,5% dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

 

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kupujúci:

 

Meno a priezvisko*:________________________________

 

Ulica a číslo*:_____________________________________

 

Mesto*:__________________________________________

 

PSČ*:____________________________________________

 

Telefón:__________________________________________

 

E-Mail:___________________________________________

Predávajúci: 

 

Obchodné meno: Slavomír Šiška

 

Ulica a číslo: Žitná 1483 

Mesto: Bánovce nad Bebravou 

PSČ: 957 04

Telefón: 0907722036

 

E-Mail: eshopbn@eshopbn.sk

 

IČO: 43857710

IČDPH: SK1048136606

 

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy: 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:__________________________________

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo: _____________  zo dňa: ________________________________

 

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia)*:_____________  číslo faktúry: ____________________________

 

Žiadam preto o vrátenie:

* plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

* čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

 

názov vráteného predmetu zmluvy a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):__________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Požadovaná hodnota k vráteniu:___________________________________________________________________

 

Požadovanú sumu mi vráťte prevodom na účet: IBAN: ____________________________________________________________________

  

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy,

do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

 

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

V ___________________________________  dňa __________________________________

Podpis: ______________________________ 

 

Poznámky predávajúceho:

 

Podanie odstúpenia dňa: _______________            Doručenie odstúpenia dňa: _______________            Doručenie tovaru dňa: _______________

 

Dátum vrátenia peňazí: _______________            Interné číslo odstúpenia: _______________

 

Vybavil: _______________            Kontroloval: _______________

 

Ďakujeme.

Tím eshopBN.sk